Video er produceret af Mie Gradert Thomsen og Caroline Holm Engell i samarbejde med Københavns Universitet.

Installationen er opbygget af flere forskellige elementer – der er ingen ’korrekt’ tilgang eller måde at møde installationen på, men snarere fokus på nysgerrighed og interaktion.

Det hvide tårn i midten viser fire forskellige bud på det ideelle forhold mellem videnskab og samfund. Idealerne rummer meget forskellige forståelser af, hvad forskningens sociale ansvar er. Hver indgang repræsenterer ét ideal og dermed en særlig forståelse af forskningens rolle i samfundet. Inden for hver indgang er et fysisk element, såsom små figurer eller puslespil, som løbende bliver udvidet og ændret i takt med at flere besøgende går gennem installationen.

Omkring det hvide tårn er der opstillet flere stationer hvor de besøgende opfordres til at give deres mening til kende, blandt andet kan man stemme om, hvem der skal prioritere i forskningsmidler eller hvem der har ansvaret for ansvarlig forskning. Derudover kan besøgende også skrive deres håb og frygt for fremtiden, set i videnskabens lys, og hænge dem op eller prioritere samfundsproblemer der skal løses af videnskaben.

De fysiske elementer i installationen suppleres af et digitalt – udstyret med en iPad får den besøgende en udvidet oplevelse af de problematikker og dilemmaer installationen opstiller. Ved hjælp af appen Aurasma kan flere billeder, placeret diverse steder i installationen, scannes. Dette starter en video på iPad’en der uddyber på det givne område hvor billedet er fundet. Derudover har de besøgende mulighed for at give sin mening til kende på Facebook om flere af dilemmaerne.