nette-1

Idealet om nytte er fokuseret på at forskningen skal skabe nytte for samfundet. Derfor skal forskningens retning bestemmes af politiske prioriteringer. Når samfundet betaler skal samfundet også være med til at bestemme hvad der skal forskes i. Jo flere ressourcer der sættes af til bestemte forskningsområder, jo større sandsynlighed er der også for, at der kommer banebrydende resultater. Men vi bliver også fangede af vores valg. Når først vi har brugt mange ressourcer på at udvikle bestemte løsninger, kan det være svært at satse på andre løsninger.

Spørgsmål til refleksion

Hvordan skal man prioritere ressourcerne til forskning?
Er det ok at virksomheder får patent på viden, når de har været med til at betale for forskningen?
Hvem skal afgøre hvilke forskningsområder, der har mest potentiale?
Har du tillid til politikere?

Hvordan tænker forskere typisk i dette ideal? Se videoen nedenfor og hør mere.

Video er produceret af Mie Gradert Thomsen og Caroline Holm Engell i samarbejde med Københavns Universitet.