syntesebio-1

Syntesebiologi er et nyt forskningsfelt, hvor man konstruerer biologiske systemer med bestemte egenskaber, som ikke findes i naturen. Det er en slags ingeniørkunst på det biologiske område. Idéen er, at man kan skabe nye teknologier som for eksempel alternative energikilder, medicin og fødevarer. Mange har forhåbninger til, at syntesebiologi på den måde kan løse store samfundsproblemer. Samtidig ansporer syntesebiologi også til grundlæggende overvejelser om videnskabens sociale ansvar: Hvilke slags teknologier vil vi have i samfundet, hvordan skal de bruges?

På siderne nedenfor er forskellige eksempler på hvordan syntesebiologi bliver brugt og hvilke udviklinger feltet har undergået de seneste år.

Drømme om grønne produktionshaller
Visioner for ny medicin
Håb om hurtige vacciner
Bæredygtige biobrændstoffer
Levende huse
Offentlig debat
Folkets biologi?