refleksion-1

Idealet om refleksion fokuserer på at forskningen bør være opmærksom på samfundets problemer – også dem som forskningen selv er med til at skabe. Naturlige udviklinger der påvirker vores verden kræver innovative løsninger, for eksempel bør videnskaben arbejde for at løse sult- og tørkeepidemier. Men nogle gange skaber forskning og teknologisk udvikling nye problemer, og videnskaben skal være sin rolle bevidst og tage ansvar for den.

Nedenfor kan du læse om tre eksempler på problemer som videnskaben arbejder for at løse og de problemstillinger, der følger med. Eller tryk på titlerne og se filmen:

  • Tørke: Kassava-planten er en vigtig kilde til føde for mange millioner mennesker, men den bliver giftig, hvis den tørrer ud. Det er lykkedes forskere at gensplejse planten, så den ikke bliver giftig og kan bruges som mad uden risiko. Men mange mener, at genmodificerede planter kan ødelægge vores økosystemer.
  • Epidemier: Når nye smitsomme epidemier bryder ud, arbejder forskere på højtryk for at udvikle vacciner, der kan forebygge smitte. Men når man arbejder med at udvikle vacciner, laver man samtidig detaljerede genetiske kortlægninger af smittekilden – for eksempel en virus. Kortlægninger, som kunne bruges til at skabe farlige sygdomme med vilje.
  • Energimangel: Benzin- og dieselmotoren revolutionerede samfundet. Men stofferne forurener, og der er mangel på olie. Forskere har fundet ud af, at vi kan bruge organisk materiale som majs, sukker og planteaffald som energikilder. Men brugen af biomasse til brændstof kan betyde, at mængden af landbrugsjord til fødevarer bliver for lille. Det er også stadig svært at gøre udvindingen af organisk brændstof effektiv nok.
Spørgsmål til refleksion

Skaber ny viden bedre samfund?
Kan man undgå katastrofer, man ikke kan forudse?
Skal man bruge viden for at ændre adfærd?
Har du tillid til forskere?

Hvordan tænker forskerne typisk i dette ideal? Se videoen nedenfor og hør mere.

Video er produceret af Mie Gradert Thomsen og Caroline Holm Engell i samarbejde med Københavns Universitet.