integration-1

Idealet om integration er fokuseret på at forskere, politikere, industri og borgere bør samarbejde og i fællesskab skal bestemme, hvilke emner der forskes i. I det moderne samfund er problemer og løsninger så komplekse at samarbejde er nødvendigt for at videnskaben forbliver relevant. Kun ved at inddrage alle berørte parter kan man sikre, at forskningen faktisk beskæftiger sig med det vigtigste, og at den skaber løsninger, der er i overensstemmelse med samfundets værdier og behov. Mange parter kan have noget at bidrage med, og det er vigtigt at alles bidrag respekteres og vægtes lige.

Spørgsmål til refleksion

Hvordan kan almindelige mennesker bidrage til forskning?
Har alle ret til at blande sig, selvom de ikke ved ret meget om feltet?
Har du tillid til dine medborgere?

Hvordan tænker forskere typisk i dette ideal? Se videoen nedenfor og hør mere.

Video er produceret af Mie Gradert Thomsen og Caroline Holm Engell i samarbejde med Københavns Universitet.