gron-prodhal-1-ny

Ved hjælp af syntesebiologien forsøger man at udvikle bio-reaktorer, der med sollys som energikilde producerer værdifulde molekyler, som er alt for indviklede til, at man kan lave dem med almindelig kemiske metoder. En sådan produktion i bioreaktorer ville være bæredygtig, men den skal foregå i lukkede beholdere, som er isoleret fra de omgivende økosystemer. Nogen stiller spørgsmål ved, om dette er muligt. Andre håber, at det kan give nyt liv til de mange danske drivhuse, der i dag står tomme. Du kan læse mere om bio-reaktorerne her.