center-syntbio-1

Center for Syntesebiologi ved Københavns Universitet samarbejder en stor gruppe forskere fra mange forskellige discipliner om at skabe syntesebiologisk forskning.

På centret arbejder man blandt andet med nye metoder til at producere vigtige organiske molekyler, for eksempel stoffer som bruges i fødevarer og medicin. Mange af disse molekyler producerer man på måder, der forurener. Eksempelvis kommer langt størstedelen af den vanilje, vi bruger i dag, ikke fra vaniljestænger, men fra stoffet vanillin som udvindes ved henkogning af træ med svovlsyre. Forskere på Center for Syntesebiologi har udviklet gærceller, som kan producere vanillin. På den måde kan man producere stoffet på en mere bæredygtig måde og undgå brugen af svovlsyre.

Forskerne på centret arbejder også med at skabe nye produktionsmetoder for stoffer, som findes i forskellige medicin-planter. Ofte producerer planterne meget lidt af det nyttige stof og derfor er det i praksis umuligt at udvinde tilstrækkelige mængder ved at dyrke planterne. Forskerne prøver derfor at konstruere planteceller, der laver store mængder af disse stoffer. De håber, at det bliver muligt at dyrke cellerne i plastikposer i drivhuse, hvor de kun har brug for sollys og vand. Du kan høre mere om dette projekt her.

illu-center-syntesebio

Det er vigtigt for Center for Syntesebiologi at udføre forskning, som er i samklang med samfundet. I projektet bioSYNergy, som er en del af centret, arbejder bioetikere, kommunikationsforskere og jurister sammen med de naturvidenskabelige forskere. Centret har som ambition at udvikle nye veje til at bruge forskning i samfundet. For eksempel arbejder nogle af centrets forskere med åben innovation og mere åbne patent-modeller. Centret arbejder også sammen med danske Gør-det-selv biologer. Sammen har de for eksempel udstillet på Medicinsk Museion, denne udstilling kan du læse mere om her.