afklaring-1

Idealet om afgrænsning er fokuseret på at den bedste forskning drives af forskerens nysgerrighed og først opstår, når der er mulighed for uforstyrret fordybelse i et bestemt område. Selvom det ikke kan forudsiges, hvilket resultat forskningen vil bringe med sig, er det afgørende at lade forskeren bestemme selv – banebrydende resultater kommer ofte der, hvor man mindst venter dem. Hvis industrien, politikerne eller andre særinteresser får lov til at bestemme bliver forskningen alt for kortsigtet.

Spørgsmål til refleksion

Er al forskning god forskning?
Er det nødvendigt at vide alt?
Har du tillid til forskere?

Hvordan tænker forskere typisk i dette ideal? Se videoen nedenfor og hør mere.

Video er produceret af Mie Gradert Thomsen og Caroline Holm Engell i samarbejde med Københavns Universitet.