forsk-bag-instal-1

På siderne herunder kan du læse mere om den forskningsmæssige baggrund for installationen.

Scientific Social Responsibility

Center for Syntesebiologi

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling