idealerne.1

Installationen er baseret på en videnskabelig artikel, der er skrevet af Cecilie Glerup og Maja Horst. Den hedder Mapping ’Social Responsibility’ in Science og er publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Responsible Innovation i foråret 2014. Artiklen analyserer mere end 250 artikler fra videnskabelige tidsskrifter og identificerer fire forskellige idealer for forholdet mellem forskning og samfund.

Resumé af artiklen:

Denne artikel benytter det foucauldianske begreb ’politisk rationalitet’ til at kortlægge diskussioner og idealer om videnskabens sociale ansvar overfor samfundet. Ved at konstruere og analysere et arkiv bestående af 263 videnskabelige artikler, identificeres fire politiske rationaler: ’Afgrænsnings’-rationalet, hvis mål er at ekskludere det sociale fra den videnskabelige produktion for at gøre den mere objektiv og derved ansvarlig; ’Refleksivitets’-rationalet, der ser det som videnskabens ansvar at lade sig influere af samfundets problemer i sit valg af emne og metoder; ’Nytte’-rationalet, der insisterer på at ansvarlig videnskab skal leve op til offentlige krav om innovation og demokrati; og ’Integrations’-rationalet, der advokerer for, at videnskab skal opbygges i samarbejde med samfundets aktører for at være socialt ansvarlig. Samtidig med, at hvert rationale er distinkt, argumenterer artiklen for, at de alle forholder sig til problematikken om en form for grænsedragning (eller integration) mellem videnskab og samfund. Dermed er det ikke muligt for forskere at undgå ’et forhold’ til samfundet. Det politiske spørgsmål bliver, hvordan dette forhold skal defineres og reguleres.

Du kan læse hele artiklen her.