baggrund-1

Projektet ’Breaking and Entering? Explore how science and society relate’ er forankret på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet. Et hold med baggrund i blandt andet kommunikation, design, IT, syntesebiologi, filosofi, samfundsfag og organisation har arbejdet sammen om at skabe en fysisk og digital installation, der inviterer besøgende til at deltage i debatten om forskningens sociale ansvar.

Installationen kunne ikke være skabt uden samarbejde mellem mange forskellige former for viden. Det er typisk for moderne forskning og kommunikation, at man samarbejder på tværs af faggrænser. Det stiller krav om nysgerrighed og åbenhed overfor andres perspektiver, og vi har alle sammen lært meget undervejs. Debatten om forskningens sociale ansvar har således været en integreret del af installationens udvikling.

 

Læs mere om

Forskningen bag installationen

Deltagere