SSR-1

De senere års kontroverser om for eksempel gensplejsede fødevarer og stamcelleforskning har medført stigende opmærksomhed omkring videnskabens sociale ansvarlighed. Både i Danmark og udlandet udgives der politiske rapporter om, hvordan det sikres, at nye videnskabelige felter indenfor bio- og nanoteknologi opfattes som legitime og ansvarlige i forhold til samfundsmæssige og etiske værdier. Der er imidlertid ikke megen viden om, hvilken indflydelse disse rapporter har på den daglige praksis i en forskningsorganisation. Der er heller ikke megen viden om hvordan forskere og forskningsledere selv tænker og agerer i forhold til spørgsmål om social ansvarlighed. Scientific Social Responsibility projektet undersøger disse spørgsmål ved at se på samspillet mellem tre niveauer: det politiske og institutionelle niveau, hvor der skrives rapporter og formuleres politikker; det ledelsesmæssige niveau i forskningsorganisationer, hvor der formuleres strategier og mål; og praksis-niveauet i laboratorierne, hvor individuelle forskere træffer beslutninger om, hvordan de bedst skaber ny viden.

Du kan læse mere om projektet her.