Presse Det hvide tårn

Det hvide tårn viser fire forskellige bud på det ideelle forhold mellem videnskab og samfund. Idealerne rummer meget forskellige forståelser af, hvad forskningens sociale ansvar er. I et af idealerne skal forskning afgrænses fra samfundet for at være ansvarlig, mens et andet ideal lægger vægt på, at forskningen skal være integreret i samfundet. Hvert ideal har sin egen indgang der repræsenterer en særlig forståelse af forskningens rolle i samfundet. På siderne her kan du træde ind i tårnet og undersøge hvilket ideal du er mest enig i.

Afgrænsning
Refleksion
Nytte
Integration

forsk-soc-ansvar-1-ny